Koncept, idéer, modeller

–  artiklar om hur vi tänker kring kvalitet och smarta lösningar för utveckling och kunskapsöverföring

Artiklar:

Role Skill Mapping
(systemroll kopplat till senioritet och utbildning)
PLM Mapping
(uppgradering med fokus på målfunktionalitet kopplat till rollbaserad utbildning)
  • Kvalitetskoncept
  • Valideringar och certifieringar
  • Modularisering
  • Kunskapsbryggor
  • Metoder, metodik och utbildning
  • Processorienterade insatser
  • Coaching och mentoring i linje och utbildning
  • Kvalificerad PLM-utveckling och PLM-utbildning för både verktyg och metod
  • Rollspecifika utbildningar utöver standard- och customkurser
  • Masterclasses, senior skill development och konverteringsutbildningar