PLM CONSULTING | TRAINING | ENGINEERING | SENIOR MANAGEMENT

UNICO Consulting fokuserar på PLM där vi jobbar med rådgivning samt utveckling och effektivisering av utvecklingsprocesser. Resultatet blir central verksamhets-utveckling som möjliggör våra kunders kortsiktiga och långsiktiga behov och stödjer deras övergripande affärsmål.​​​​​
​​​​​​​
UNICO Consulting fokuserar också på PLM/CAD kompetens bland användare. Definierar rimlig lägsta nivå, fyller på med kunskap där det behövs, utvecklar utvecklingsplaner. Coaching, workshops och klassrum. På plats eller virtuellt.
​​​​​​​Exakt det kunden vill ha och behöver - inget mer.
UNICO+ är en addering av av värdeerbjudanden som tillför kundnytta. Till PLM och training tillförs nya tjänsteerbjudanden om produktutveckling/engineering och seniort management. UNICO Consultings erfarenhet fungerar som kompetensmässig hävstång för UNICO Engineering.
UNICO Engineering är ett nytt affärsområde för 2020. Här kommer vi erbjuda kvalificerad produktutveckling i projektform eller som resursförstärkning. Annan resursförstärkning är juniora CADare, där vi erbjuder mycket flexibla och smarta lösningar. Dessutom Seniora Managementtjänster av olika slag.

STRATEGI


Vår affärsstrategi är att erbjuda spetskompetens inom PLM/PDM och CAx såväl i Sverige som internationellt. Detta för att kunna erbjuda kunden en totallösning. Kvalitet är tongivande och går alltid före kvantitet.

Att genom en uppdragsmix Consulting PLM, Training, Produktutveckling för både industri och akademiska kunder skapa en attraktivitet bland alla kunder samt medarbetare.

Att skapa och fortsatt bibehålla en företagskultur med mål att vara en mycket attraktiv arbetsgivare och en av dom bästa leverantörerna av tjänster inom vårt segment.

Vi jobbar med partnerskapsmodeller med externa partners där vi ska erbjuda kunden samarbeten genom samarbete, diplomati och ödmjukhet.

VERKSAMHETSOMRÅDE


UNICO verkar inom hela PLM-området, men företrädelsevis kring PDM, CAD, MultiCAD och integrationer. Vi jobbar med utveckling och effektivisering av utvecklingsprocesser. Utvecklingsuppdrag såväl som support, utbildning, dokumentation och rådgivning.

UNICO verkar också inom Produktutveckling, där vi ska leverera resurser med högre kompetensnivå inom CAD/PLM än renodlade engineeringaktörer. Vi ska tillföra kunden ett mervärde och en smidig helhetslösning.

Nyckelkompetenser är projektledning, NX, Catia, Visualisering och djup och bred Teamcenterkunskap. Nyckelområden utöver ovan är CAD, PLM, ALM samt produktutveckling/cad.


PLM INOM OLIKA BRANSCHER
 • Engineering Industry
 • Energy Industry
 • Telecom Industry
 • Aerospace Industry
 • Automotive Industry
 • Process Industry
 • Life Science Industry
PLM OMRÅDEN
 • Product Master Management – Visual BOM
 • Multiple BOM Management
 • Advanced Product Structures
 • Product Configuration, Variant Management
 • Advanced Change Management
 • System/Application Requirements
 • this is a growing list ...
PLM ROLLER
 • Business Analyst/Project Manager
 • System/Solution Architect
 • Senior/Junior PLM Consultant
 • PLM/CAD Trainer and Training Designer