PLM CONSULTING | TRAINING | ENGINEERING | SENIOR MANAGEMENT

shutterstock 231891850shutterstock 231891850
shutterstock 231891850

Produktutveckling|engineering|PLM

​​​​​Att konsulta inom PLM/PDM innebär att ha förmågan att förstå kundens verksamhet och att utveckla densamma. Att inom Engineering vara konkurrenskraftig på en stor konsultmarknad som produktutvecklare eller CADare, ställer speciella krav om man är en mindre aktör. UNICO kan med sin långa erfarenhet och sitt PLM/PDM fundament erbjuda en annan typ av resurs, som inte är samma som den traditionella. En system-och verktygsmässigt mer strukturerad utvecklare eller CADare.

Vissa uppdrag innebär resursförstärkning av kunden. Andra uppdrag innebär kompetensförstärkning. Utöver våra egna resurser har vi ett omfattande nät av samarbetsparters för att täcka våra kunders samtliga behov.

Oavsett om kunden är internationell storindustri, eller är en mindre svensk industri, kan vi erbjuda en kostnadseffektiv, smart och skräddarsydd lösning. De roller vi kan ta som konsultuppdrag spänner över:
  • PLM strategiska rådgivare och projektledare, via arkitekter, utvecklare, applikationsingenjörer och testare – till coacher och dokumentationsutvecklare
  • eller Engineering erfarna produktutvecklare samt juniora CADare
​​​​​​​Aktiviteterna kan t.ex. vara produktutveckling eller CAD-arbete, förstudier, implementation/integration PLM-CAD, utveckling av arbetssätt eller konvertering. Motsvarande produkter metoder/processer/koncept eller BOM-strukturer och produkter, för att nämna några.