shutterstock 171813857shutterstock 171813857
shutterstock 171813857

Rådgivning

Rådgivning i tidiga faser kan vara den bästa investeringen ett PLM-projekt kan få. Att få en kompetent analys av behoven sett med ett par externa ögon. Från en erfaren Business Analyst med relevant PLM-kunskap. Från en Architect med bred och adekvat kunskap. Den bästa grunden för fortsatt utveckling. För en riktig kravställning, för ett riktigt genomförande, för en riktig kvalitetssäkring.

Med analytisk förmåga och kritiskt tänkande genomlyser vi hela eller delar av organisationen för att hitta affärsmässiga och direkt operationella behov. Vi lyssnar av, bedömer, och värderar behoven.

Behoven formuleras till krav som blir grunden för åtgärder som ska skapa ny eller förbättrad funktionalitet. Vi ser till att business caset håller.

​​​​​​​Med anpassad metodik genomför vi gapanalyser, kravställningar, skapar strategier och business case. Designar IT arkitektur som supportar kända krav och möjliggör kommande behovsutveckling.

​​​​​​​Som rådgivare är vi fristående från alla branschens systemleverantörer och kan garantera att det just är rätt krav eller den bästa lösningen som presenteras.