PLM CONSULTING | TRAINING | ENGINEERING | SENIOR MANAGEMENT

shutterstock 408279766shutterstock 408279766
shutterstock 408279766

Process- och metodutveckling

Med mångårig erfarenhet från komplexa industrikunder kan vi agera rådgivare samt handgripligen ta fram den dokumentation som behövs i takt med PLM-systemens utveckling steg för steg. Dokumentation av beskrivande och styrande processer och metoder är centralt för alla effektiva och kvalitetssäkrade PLM-system. Utan dessa är det svårt att uppnå de vinster man vill med systemen.

Process- och metoddokumentation ligger också till grund vid uppgradering av eller migration till nytt PLM-system. Det är också en förutsättning för en ändamålsenlig utbildningsverksamhet.

UNICO har dessutom ett egenutvecklat dokumentationskoncept som stödjer en global, kostnadseffektiv och enkel access av all typ av dokumentation som t ex processer och metoder samt utbildning kopplade till PLM.

​​​​​​​Att kunna ha en gemensam metodik när det skapas data tex. CAD-modeller, sammanställningar, CAM-beredningar eller processer för att godkänna och släppa data i systemet är kanske inte en självklarhet för alla. Genom att införa metoder för alla typer av processer där det genereras data skapar en flexibilitet inom företaget vilket gör att det är lättare att hjälpa varandra men även en trygghet med hur jobbet ska genomföras.