Rollbaserad validering

För att kunna erbjuda rätt nivå på utbildning har UNICO skapat valideringsprov. Med hjälp av praktiska och teoretiska övningar bedöms vilka kunskapsluckor som behöver fyllas eller vilka områden som behöver lyftas.
​​​​​​​
 • Steg 1
  Scenario selection

  Vilka områden ska testas och på vilken nivå, från novis till expert.
 • Steg 2
  Validation Test

  Genomförande av de utvalda valideringstesterna.
 • Steg 3
  Result & Recommendation

  Valideringen rättas och UNICO skapar en rekomendation för en personlig utbildningsplan.
 • Steg 4
  Training Measure

  Utbildning i form av klassrumskurser, e-learning samt coachning genomförs för att fylla de kunskapsluckor som finns.
 • ​​​​​​​Steg 5
  Certification

  ​​​​​​​Vid avklarad och godkänd validering kan ett certifikat skapas som bevis på de kunskaper som visats genom valideringen.
shutterstock 99540533shutterstock 99540533
shutterstock 99540533
scenarioscenario
scenario